This is an example of a HTML caption with a link.
Vấn đề tu học tại các Trường Trung Cấp Phật Học

Vấn đề tu học tại các Trường Trung Cấp Phật Học

Vấn đề tu học tại các Trường Trung Cấp Phật Học...

Đăng lúc: 04-04-2016 04:26:08 PM | Đã xem: 2662 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trường TC Phật Học

Nội Quy Trung Cấp Phật Học

NỘI QUY TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC NINH THUẬN Tăng - Ni sinh Trường Trung Cấp Phật Học Ninh Thuận phải thực hiện những quy định sau đây:

Đăng lúc: 26-03-2016 08:02:41 AM | Đã xem: 1642 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trường TC Phật Học