Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Ninh Thuận tổ chức khóa tu 1 ngày an lạc tại Tịnh xá Ngọc Bảo

Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Ninh Thuận thông báo khóa tu 1 ngày an lạc tại Tịnh Xá Ngọc Bảo.

  


Tác giả bài viết: Ban TTTT tỉnh Ninh Thuận