This is an example of a HTML caption with a link.

CHÙA THIỀN LÂM- TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC TĂNG TÀI

Đăng lúc: Thứ hai - 21/11/2016 15:50 - Người đăng bài viết: Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN tỉnh Ninh thuận
CHÙA THIỀN LÂM- NINH THUẬN
TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TĂNG TÀI
                                                                                                                                            Đại Đức Thích Đồng Niệm
Vai trò giáo dục của các ngôi chùa ở Việt Nam phần lớn nhắm vào giáo dục đạo đức tâm linh hơn là kiến thức xã hội. Trong lịch sử có thể nói Phật Giáo Việt Nam thời Lý – Trần là hưng thịnh nhất. Vào thời ấy, mặc dù Phật Giáo được xem là quốc giáo nhưng nền giáo dục Phật Giáo phần lớn chú trọng vào đạo đức Phật Giáo và tín ngưỡng tâm linh. Các kiến thức xã hội ít được giảng dạy cho tín đồ ngoại trừ số ít tu sĩ thông Nho giáo thực hiện. Do đó, chùa Thiền Lâm  được xem là trung tâm văn hóa giáo dục cũng chỉ giảng dạy đạo đức làm người, sinh hoạt văn hóa cộng đồng và cao hơn là truyền bá tinh thần Từ -Bi- Hỷ- Xả, thoát tục giữa đời thường. Sang thế kỷ XX với Phong trào chấn hưng Phật Giáo, vấn đề giáo dục tăng- ni trẻ và thanh thiếu niên được quan tâm và đã đạt được kết quả khả quan. Trong xu thế Tây học ảnh hưởng xã hội Việt Nam, việc giáo dục  bắt buộc phải thay đổi để phát triển. Ý thức được tầm quan trọng và vai trò của giáo dục, chùa Thiền Lâm đã có bước đột phá vượt qua những thành kiến và khó khăn để tiếp cận nền Tây học. Chùa Thiền Lâm đã đưa những vị tăng trẻ ra nước ngoài du học, đây là lần đầu tiên của tỉnh nhà như Hòa thượng Thích Thái Siêu, Thượng tọa Thích Hạnh Bình, Thượng tọa Thích Hạnh Tú….. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên hay những yếu tố khách quan tác động mà là niềm ưu tư trăn trở của Chư vị Tôn Túc tiền bối trong khát vọng đào tạo Tăng tài để “ Kế vãng khai lai –Truyền đăng tục diệm”.
Phật Giáo ra đời là vì chính con người và cuộc sống con người. Trong thực hành và thể nhập cuộc sống, Đạo Phật vẫn chủ trương “ Phật pháp bất ly thế gian pháp”. Tinh thần ấy qua hàng ngàn năm đã bén rễ và ăn sâu vào Văn hóa Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc. Sự nhập cuộc ở đây không chỉ tách biệt trong phạm vi nhỏ hẹp mà phải được hiểu theo ý nghĩa toàn bộ và khắp mặt cuộc đời.
Năm Tân Tỵ (1941) khi đảm nhận trú trì chùa Thiền Lâm, Hòa thượng Thích Huyền Tân được triều đình ban khâm Đao Điệp, Hòa thượng đã biến nơi đây thành một trung tâm đào tạo Tăng tài của tỉnh Phan Rang có những vị theo học đương thời rất nổi tiếng như Hòa Thượng Thích Đồng Từ, danh tăng của đất Bình Định sau khi du học ở Nhật về Hòa thượng vào Ninh Thuận tham yết Hòa Thượng Thích Huyền Tân học kinh được Hòa Thượng truyền bộ “Kinh Lăng Già” và “Lăng Nghiêm” mà Hòa thượng đã học từ Quốc Sư Phước Huệ. Tiếp đến là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh cũng đến tham học về môn “Duy Thức Học” sau đó Hòa Thượng lên Đà Lạt viết cuốn “ Đông Phương Luận lý Học”, Hòa Thượng Thích Đỗng Quán học “ Nhân Minh Luận”, Hòa Thượng Thích Đỗng Minh, Hòa Thượng Thích Minh Thông học “ Luật” sau này hai vị Hòa thượng lần lượt trở thành Tuyên luật sư của các Giới đàn. Nếu Hòa Thượng Thích Đỗng Minh có công trong việc phiên dịch Tạng Luật, thì Hòa Thượng Minh Thông phát triển môn Luật tại miền nam và có rất nhiều tăng- ni theo học đã trở thành trụ cột của Giáo hội.
Hòa thượng Thích Huyền Tân  luôn đặt ngành giáo dục lên vị trí hàng đầu vì tính quan trọng của nó trong chiến lược duy trì, củng cố và phát huy Giáo Hội. Ngoài ra giáo dục Phật Giáo không chỉ bó buộc trong khuôn khổ nội điển và phải phát triển ngoại điển. Nói như thế không có nghĩa là Giáo Dục Phật Giáo tích cực hướng ngoại thì Phật Giáo mới có cơ hội phát triển mà đây là sự hòa nhập của Phật Giáo trong thời đại. Chính điều này mà chư tăng chùa Thiền Lâm đã du học nước ngoài, kho tàng chất xám của quý ngài sẽ là tiền đề cho sự phát triển của Giáo Hội sau này.
Chùa Thiền Lâm không quên nhiệm vụ này và còn đặc biệt chú trọng đến việc tiếp tăng độ chúng, đào tạo tăng tài.
Nhiệm vụ của vị tăng là “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”. Muốn hoàn thành hai nhiệm vụ này vị tăng không thể thiếu Phật pháp vì Phật pháp là phương tiện đưa chúng ta đến bờ giải thoát. Tăng phải dùng Phật pháp để cứu độ chúng sinh chứ không phải dùng những hình thái vật chất khác. Nếu vị tăng không làm đúng tinh thần và trách nhiệm này thì sẽ tạo một nhận thức sai cho xã hội làm cho xã hội có cái nhìn không mấy trong sáng về đạo Phật. Vai trò vị trí của vị tăng rất quan trọng đó là lý do tại sao chùa Thiền Lâm, nhất là giai đoạn cố Hòa thượng Huyền Tân giữ nhiệm vụ trụ trì rất chú trọng đến vấn đề tiếp tăng độ chúng, nuôi dưỡng chúng điệu, đào tạo tăng tài ngay tại chùa hay gởi đi các nơi tu học. Một bức thư cố Đại lão Hòa thượng gởi cho đệ tử của mình là cố Hòa thượng Đỗng Minh với nội dung như sau:
1 
“Thiền Lâm ngày… 1970
Đỗng Minh!
Trong chùa có Hạnh Trí năm nay học đệ nhị, đáng lẽ tôi cho đi Nha Trang nhưng chùa có mình nó lớn để ở nhà học coi việc chùa cho thầy vì ông Điển bây giờ yếu quá. Có lẽ sang năm theo chương trình thì tôi cho đi Huế luôn có được không hoặc thế nào ông cho biết.
Còn hai đứa Thị Diễn, Thị Thừa, năm nay học đệ tứ, sang năm cho ra Nha Trang nhập chúng. Còn lại Hạnh Mẫn, Hạnh Toàn, Hạnh Minh, Hạnh Toại năm nay học đệ lục, như vậy mãn đệ tứ rồi, tôi cũng cho ra Nha Trang.
Vì mấy ông này tôi đã dạy Tứ Thập Nhị Chương, Di Giáo, Phát Bồ đề Tâm, Tam Thập Tụng, Bát Thức, Bác Đại Nhân Giác, Luật Giải… Như vậy, tôi đã đào luyện có căn bản, đâu vào đó cả, giao cho ông giúp đỡ đàn em, tôi già yếu rồi không sao đảm đang cho tụi nó được trên đường học còn lâu dài…”[1]
 
Nội dung bức thư cho thấy cố Đại Lão Hòa Thượng rất quan tâm chăm lo về việc đào tạo tăng. Đối với tiểu ở chùa thì phải học hai chương trình: Thế học và Phật học. Thế học thì phải theo chương trình giáo dục của quốc gia; riêng về Phật học thì Ngài sẽ đào tạo tại chùa trong thời gian đầu hành điệu (làm chú tiểu) thì phải học thuộc lòng hai thời công phu và 4 quyển luật, tất cả đều phải học bằng chữ Hán không được học chữ Việt, huấn luyện viết chữ Hán ngay từ thuở làm điệu. Công việc huấn luyện này là bổn phận trách nhiệm của cố Hòa thượng Đỗng Hải, cho nên Ngài được các huynh đệ gọi là “Thầy Điển” (Điển là điển tọa, là chức vụ của thầy dạy học). Sau khi hoàn tất đã biết chữ Hán thì cố Đại Lão Hòa thượng trực tiếp dạy Phật pháp. Những Kinh- Luật-Luận mà Ngài thường giảng dạy như Ngài đã đề cập trong thư và nhiều kinh luận khác đều phải học qua nguyên bản chữ Hán. Đây là điểm lợi thế cho tăng chúng chùa Thiền Lâm khi tiếp tục học những chương trình kế tiếp hay gặp phải môn học chữ Hán. Chữ Hán rất quan trọng trong việc tìm hiểu Phật giáo Ấn Độ qua nguồn tư liệu Hán Tạng cũng như Phật giáo Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng văn hóa của nước này, trong đó có cả văn hóa và Phật giáo Việt Nam. Đó cũng chính là lý do tại sao cách giáo dục của chùa Thiền Lâm lại chọn môn học chữ Hán.
1
Đây là lá thư cố Hòa Thượng Thích Huyền Tân gửi Tổng vụ về việc thi vào trường, trong thư Hòa Thượng nói rất rõ “ nếu vị nào không thuộc 2 thời công phu, 04 quyển luật trường hàng thì cho về…”
Ngoài việc trau dồi trí tuệ, học tập Phật pháp và thế học, chùa Thiền Lâm cũng rất chú trọng đến tư cách của tăng chúng: cần phải có oai nghi tế hạnh, biết bổn phận và trách nhiệm đối với Phật pháp và dân tộc. Chính nhờ vậy mà chùa Thiền Lâm đã xuất hiện không ít danh tăng đầy đủ cả tài lẫn đức suốt đời vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh như cố Hòa Thượng Thích Đỗng Minh là một điển hình.
Tiếp nối sự nghiệp giáo dục của bổn sư và các sư huynh, Thượng tọa Thích Hạnh Bình đã thực hiện con đường giáo dục, thượng tọa đã thành lập Trung tâm nghiên cứu Phật học Hán truyền, giảng viên các Học viện Phật giáo Việt Nam, Cao đẳng Phật học, ngoài ra đã xuất bản gần 20 tác phẩm có giá trị trong việc nghiên cứu Phật học.
Rất tiếc, thời gian qua từ khi Hòa thượng viên tịch cho đến nay sự nghiệp giáo dục tiếp tăng độ chúng của chùa vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chư tăng chùa Thiền Lâm cần phải kế thừa và phát huy tông phong của thầy tổ để lại làm sống dậy sự nghiệp tiếp tăng độ chúng, đào tạo tăng tài của cố Đại lão Hòa thượng cả cuộc đời xây dựng.
 
 

[1] . TT. Thích Hạnh Bình đang giữ lá thư.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh

Chùa Sùng Ân 1
Chùa Sùng Ân 2
Chùa Sùng Ân 3
Trường TC Phật Học

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoninhthuan.com.vn?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

LƯỢT TRUY CẬP

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 1107
  • Tháng hiện tại: 21499
  • Tổng lượt truy cập: 2254185