This is an example of a HTML caption with a link.

CÁO BẠCH TANG LỄ- CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU TƯỜNG

Đăng lúc: Thứ tư - 16/11/2016 06:43 - Người đăng bài viết: Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN tỉnh Ninh thuận
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỈNH NINH THUẬN                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                 BAN TRỊ SỰ                                                                  -----oOo-----
                --–¬—--                                  Ninh Thuận, ngày 15   tháng 11  năm 2016                                                       
                                                                        
 
CÁO BẠCH TANG LỄ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 - Ngưỡng bạch Chư Tôn Giáo Phẩm,
 - Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni sư , Chư Đại Đức Tăng -Ni.
 -  Kính thưa quý Phật tử gần xa.

 BAN TANG LỄ VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
THÀNH KÍNH BÁO TIN
 
 CỐ NI TR
ƯỞNG  THÍCH NỮ DIỆU TƯỜNG
- Ủy viên Ban từ thiện xã hội TW - GHPGVN
- Ủy viên thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Ninh Thuận
- Trưởng Ban t thiện  hội GHPGVN Tỉnh Ninh Thuận
- Phó Trụ Trì Bửu Lâm Ni Tự
 
         Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được sự quan tâm của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Ninh Thuận cùng Môn Đồ Pháp Quyến, tận tình chăm sóc, nhưng hóa duyên ký tất, nên Ni Trưởng  đã an nhiên viên tịch vào lúc:  01 giờ 30 phút  ngày 15  tháng 11  năm 2016 (nhằm ngày  16  tháng 10 năm Bính Thân), trụ thế :71 năm
                                 Hạ Lạp: 42
Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc : 17  giờ ngày 15 tháng 11  năm 2016 (nhằm ngày 16  tháng 10  năm Bính Thân)
Kim quan cố Ni Trưởng  được tôn trí tại  Bửu Lâm Ni Tự
Lễ viếng bắt đầu lúc 19  giờ  ngày 15 tháng 11  năm 2016 (nhằm ngày 16 tháng 10  năm Bính Thân) đến  20 giờ  ngày 18   tháng 10   năm Bính Thân.
Lễ cung tống kim quan  vào lúc : 6  giờ ngày 19  tháng 10  năm Bính Thân , trà tỳ tại Nha Trang- Khánh Hòa.
Thay mặt Ban Tổ chức và Môn Đồ Pháp Quyến, chúng tôi thành tâm bái thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni sư , chư Đại Đức Tăng -Ni hoan hỷ chấn tích quang lâm cùng quí Phật tử gần xa vân tập về Bửu Lâm Ni Tự để trợ tiến giác Linh Cố Ni Trưởng  Cao Đăng Phật Quốc.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
                                                                                      TM. BAN  TANG LỄ
                                                                                           Trưởng Ban
 
 
 
                                                                                         TT. Thích Hạnh Thể
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết