This is an example of a HTML caption with a link.

TÂN BAN TRỊ SỰ Giáo Hội PGVN huyện Thuận Nam

Đăng lúc: Thứ bảy - 04/06/2016 09:22 - Người đăng bài viết: Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN tỉnh Ninh thuận
Tân Ban Trị Sự, nhiệm kỳ II ( 2016 - 2021 ) Giáo Hội PGVN huyện Thuận Nam
Tân Ban Trị Sự nhiệm kỳ II (2016 - 2021 ) Giáo Hội PGVN huyện Thuận Nam, được suy cử và biểu quyết tán thành 100 %, số phiếu Đại Biểu chính thức, gồm 22 thành viên . Thành phần Ban thường trực, Các chức danh ban trị sự, cũng đã được suy cử, biểu quyết chuẩn y, chính thức đệ trình tại báo cáo kết quả đại hội ngày 03/5/2016, của BTS Giáo Hội PGVN huyện Thuận Nam :


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HUYỆN THUẬN NAM                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                    BAN TRỊ SỰ                                                   *************             
                         *****                                                          Thuận Nam,Ngày 03 tháng 6 năm 2016
 
                                                        BÁO  CÁO
        Kính Gởi : - BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH NINH THUẬN ( báo cáo )
                             - UBND HUYỆN THUẬN NAM ( tri tường )
                             - PHÒNG NỘI VỤ, UBMTTQVN HUYỆN THUẬN NAM (tri tường
 
         Về - KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN THUẬN NAM
                                  LẦN THỨ II – NHIỆM KỲ 2016 – 2021
 
                Thực hiện các văn bản Pháp quy, và các công tác trù bị nghiêm túc.
            Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo huyện Thuận Nam, lần thứ II – nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã được khai mạc vào lúc 8 giờ, Ngày 31/5/2016, tại bản tự Chùa Diệu Đức, xã Cà Ná.
            Đại Hội đã diển ra trong không khí trang trọng, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, thành tựu như sau :
1.- Thông trình, biểu quyết tán thành, toàn văn bố cục nội dung, Báo Cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ qua (2012-2016), và Phương Hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II, 2016 – 2021.
2.- Đón nhận bằng tuyên dương công đức, của Giáo Hội PGVN tỉnh Ninh Thuận, cho thành tích 1 tập thể, 8 cá nhân, nhiệm kỳ I. đã nổ lực, phấn đấu cho phát triển Phật Giáo huyện Nhà.
3.- Đón nhận bằng khen thưởng của UBND huyện Thuận Nam, cho thành tích  1 tập thể, 4 cá nhân, nhiệm kỳ I, đã có đóng góp tích cực cho an sinh xã hội địa phương.
4.- Suy cử và biểu quyết nhất trí tán thành 100%, thành phần Ban Trị Sự nhiệm kỳ II, 2016 – 2021, gồm 22 vị (đính kèm danh sách).
5.- Suy cử và biểu quyết chuẩn y, thành phần các chức danh Ban Trị Sự nhiệm kỳ II, 2016 – 2021, (đính kèm danh sách).
6.- Đề nghị Giáo Hội PGVN tỉnh Ninh Thuận, ban hành quyết định chuẩn y, thành phần BTS và các chức danh BTS, đã được Đại Hội biểu quyết tán thành.
7.- Tổng kinh phí chi bằng tiền mặt, được quyết toán                       : 13.885.000 đồng
       ( do các tự viện đóng góp thực hiện )
   -  Nguồn hiện vật đóng góp trực tiếp, quy tiền                               : 16.500.000 đồng.
   -  Nguồn tiếp lễ cúng dường          : 13.410.000 đống.
 ( chi tiết, đính kèm bảng quyết toán ).
      Tiến trình Đại Hội, diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm cao, đúng theo quy trình hướng dẩn, chỉ đạo và trình gởi.
       Đại Hội bế mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày, thành công mỹ mãn, trong niềm hân hoan của Tăng Ni Phật Tử, Giáo Hội PGVN huyện Thuận Nam.
       Kính Báo Cáo tri tường !
                                                                                               TM. BAN TRỊ SỰ
                                                                                GIÁO HỘI PGVN HUYỆN THUẬN NAM
                                                                                                           Trưởng Ban
 
 
 
                                                                                               ĐĐ. THÍCH TÁNH HẠNHDANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƯỢC SUY CỬ BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂUNHIỆM KỲ II (2016 – 2021)
 GIÁO HỘI PGVN HUYỆN THUẬN NAM
 
I. BAN TRỊ SỰ NHIỆM KỲ II :    ( Tổng số : 22 thành viên ).
 

Stt           Pháp Danh           Thế Danh Năm  sinh              Trú Xứ
01 ĐĐ Thích Tánh Hạnh                        Nguyễn Văn Nhàn 1964 Trụ trì Chùa Trà Cang
02 ĐĐ Thích Hạnh Tường Nguyễn Văn Phòng 1980 Trụ trì Chùa Thương Diêm
03 Ni Sư Thích Nữ
            Diệu Thắng
Trịnh thị Mỹ Hạnh 1964 Trụ trì Chùa Diệu Đức
04 Cư Sĩ Lê Văn Sơn Lê Văn Sơn 1958 Phật tử Chùa Nho Lâm
05 ĐĐ Thích Tâm Trụ Trẩn Mai 1957 Trụ trì Chùa Lạc Sơn
06 Sư Cô Thích Nữ
            Thuần Hạnh
Dương Thị Định 1968 Trụ trì Chùa Long Hải
07 ĐĐ Thích Nhật Phát Bùi Văn Lời 1957 Chư Tăng Chùa Trà Cang
08 ĐĐ Thích Hạnh Trí Lý Văn Danh 1959 Chư Tăng Chùa Trà Cang
09 Sư Cô Thích Nữ
             Như Nguyệt
Nguyễn Thị Hiếu 1974 Chư Ni cơ sở Cua Trắng
10 ĐĐ Thích Thiện Đức Nguyễn văn Hiến 1956 Trụ trì Chùa Nho Lâm
11 Sư Cô Thích Nữ
            Chơn Khánh
Nguyễn thị Lan 1966 Trụ trì Chùa Bát Nhả
12 Phật tử Liên Thông Hoàng Thị Nhâm 1962 P.tử cơ sở Cua Trắng
13 Cư Sĩ Trương tấn Muộn Trương tấn Muộn 1956 P.tử Chùa Nho Lâm
14 Phật tử Lệ Kính Phạm thị Trinh 1958 P.tử Chùa Nho Lâm
15 Phật tử Lệ Đàm Nguyễn thị Long 1959 P.tử Thôn Thiện Đức
16 Phật tử Lệ Nguyên Đỗ thị Thu Thảo 1967 P.tử Thôn Thiện Đức
17 Cư sĩ Nguyễn văn Dũng Nguyễn Văn Dũng 1965 P.tử Chùa Trà Cang
18 Phật tử Vân Thiện Nguyễn thị Thanh 1971 P.tử Chùa Trà Cang
19 Phật tử Thiện Phước Trần Bá Lộc 1958 P.tử Chùa Long Hải
20 Phật tử Phạm Phối Phạm Phối 1958 P.tử Chùa Lạc Sơn
21 Phật tử Như Ngọc Đặng Ngọc Bổng 1961 P.tử Chùa Phổ Đà Sơn
22 Phật tử Thiện Nhẩn Hà Như Lan 1962 P.tử Chùa Phổ Đà Sơn
 
         II.- THÀNH PHẦN BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ : ( 09 thành viên )
 
01. ĐĐ Thích Tánh Hạnh             - Trưởng Ban
02. ĐĐ Thích Hạnh Tường           - Phó Ban
03. Ni Sư Thích Nữ Diệu Thắng   - Phó Ban
04. Cư Sĩ Lê Văn Sơn                   - Ủy viên
05. Sư Cô Thích Nữ Thuần Hạnh - Ủy viên
06. ĐĐ Thích Tâm Trụ                 - Ủy viên
07. ĐĐ Thích Nhật Phát                - Ủy viên
08. ĐĐ Thích Hạnh Trí                 - Ủy viên
09. Sư Cô Thích Nữ Như Nguyệt  - Ủy viên
 
 
          
                 III.- CÁC CHỨC DANH BAN TRỊ SỰ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT CHUẨN Y:
 

                     CHỨC DANH                       ĐƯƠNG SỰ
 
Trưởng Ban Trị Sự ĐĐ Thích Tánh Hạnh
Phó Ban Thường Trực BTS ĐĐ Thích Hạnh Tường
Phó Ban Đặc Trách Ni Giới Ni Sư Thích Nữ Diệu Thắng
Chánh Thư Ký                          
1Uỷ viên BTS, trưởng ban Hoằng Pháp
Cư Sĩ Lê Văn Sơn
Sư Cô Thích Nữ Thuần Hạnh
Ủy viên BTS, Trưởng Ban Nghi Lễ ĐĐ Thích Tâm Trụ
Ủy viên BTS, Trưởng Ban Từ Thiện Sư Cô Thích Nữ Như Nguyệt
Ủy viên BTS, Trưởng Ban Kiểm Soát ĐĐ Thích Hạnh Trí
Ủy viên BTS, Thủ Quỷ - Tài Chính P.tử Lệ Kính
P.tử Lệ Nguyên
Ủy viên BTS 12 thành viên còn lại
 
                      
      Đề nghị Ban Trị sự Giáo Hội PGVN tỉnh Ninh Thuận, ban hành quyết định chuẩn y công nhận .
 
                                   
 
                                                                                       TM. BAN TRỊ SỰ
                                                                  GIÁO HỘI PGVN HUYỆN THUẬN NAM
                                                                                         TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
                                                                                ĐĐ. THÍCH TÁNH HẠNH


Tác giả bài viết: Ban truyền thông
Nguồn tin: Phật Giáo Thuận Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết