This is an example of a HTML caption with a link.

THƯ KÊU GỌI CÚNG DƯỜNG ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỨC TẠNG

Đăng lúc: Thứ ba - 09/08/2016 07:35 - Người đăng bài viết: Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN tỉnh Ninh thuận
   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỈNH NINH THUẬN                                                                       Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc
                   BAN TRỊ SỰ                                                                                                 --–¬—--
            -----oOo-----                                                                                                         
                                                                                                       Ninh Thuận, Ngày 01  tháng 07 năm2016
                                                                                           
                                                             
THƯ KÊU GỌI
Cúng dường Đại Giới Đàn ĐỨC TẠNG 2016
 
          Kính gởi:   -  Chư Tôn Thiền Đức Tăng- Ni  
                             - Ban Trị sự GHPGVN các huyện, Thành phố tỉnh Ninh Thuận
                              -  Chư tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh Ninh Thuận
-         Quý Phật tử- Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh
 
Kính thưa liệt quý vị !
          “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn”, chính là Di huấn của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn cho những đệ tử y theo giới luật làm thầy khi Phật không còn tại thế. Trên tinh thần duy trì mạng mạch Phật pháp, phàm là người xuất gia đều phải đăng đàn thọ giới để tu học. Phật giáo tỉnh Ninh Thuận lần đầu tiên tổ chức một Phật sự quan trọng tại tỉnh nhà để cho Tăng Ni khắp nơi về lãnh thọ giới pháp tu học là “ĐẠI GIỚI ĐÀN”. 
          Năm nay 2016 ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỨC TẠNG được tổ chức cho Tăng Ni cả nước về thọ nhận giới pháp tu học vào 03 ngày :  các ngày 8-9-10 Tháng 8 năm Bính Thân (nhằm ngày 8-9-10 tháng 9 năm 2016) tại Ninh Thuận.
           Địa điểm: - Truyền giới Tỳ Kheo, Sa Di, Bồ Tát , Thập Thiện tại chùa Sùng Ân, 56 đường 21 tháng 8, P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
-         Truyền giới Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di Ni tại chùa Diệu Nghiêm số 54 đường 21 tháng 8, P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.     
          Nhằm tạo nhân duyên gieo trồng ruộng phước nhân sự kiện này,  trợ duyên cho quý Tăng Ni được thọ nhận giới pháp thành tựu viên mãn, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận- Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Đức Tạng kêu gọi đến Chư tôn đức Tăng- Ni và quý Phật tử, quý thiện tín có lòng tin vào Tam Bảo gieo duyên phát tâm cúng dường.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ghi chú
Mọi tịnh tài- tịnh vật                                                                                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
xin gửi về văn phòng                                                                                     GHPGVN TỈNH NINH THUẬN
Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận                                                     TRƯỞNG BAN KIÊM TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
số 56 đường 21/8, P. Phủ Hà,
TP. Phan Rang- Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận
ĐĐ. Thích Thông Lợi- SC.TN Như Chơn
 
                                                                                                                   THƯỢNG TỌA THÍCH HẠNH THỂ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết