This is an example of a HTML caption with a link.
Đăng lúc: 05-04-2016 09:16:24 AM | Đã xem: 1404 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIỂU SỬ TĂNG- NI

TIỂU SỬ HT. THÍCH TTRÍ THẮNG

Năm Giáp Tý (1924), rằm tháng giêng, sau khi cử đệ tử là Thiền sư Cát Khánh, đệ tử y chỉ làm Giám tự, Ngài vào Tổ đình Bát Nhã ở Phú Yên tham học giáo lý, và cùng nhiều vị danh Tăng khác giảng dạy khóa hạ như các Thiền sư chùa Từ Quang, Phước Sơn, Kim Cang, Bảo Sơn, Hương Tích, Bảo Tịnh, Thiên Sơn ở Phú Yên, Phước Tường, Hải Đức, Thiên Bửu, Thiên Hòa ở Khánh Hòa. Nhờ đó Ngài càng thêm tinh thông nội điển.

Đăng lúc: 05-04-2016 07:59:09 AM | Đã xem: 1176 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIỂU SỬ TĂNG- NI
Đăng lúc: 05-04-2016 07:37:43 AM | Đã xem: 1570 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIỂU SỬ TĂNG- NI